laktive
laktive
laktive

Пред да го воведеме LAKTive туризам пакетот ние го пробавме за вас!

Откријте ги езерските прошетки искусени од одбрана група на туристи.

Кандија Канавесе

ОТКРИЈТЕ

Охрид

ОТКРИЈТЕ

Исео

ОТКРИЈТЕ

Горна Шенон

ОТКРИЈТЕ

Манзанарес Ел Реал

ОТКРИЈТЕ

laktive

Контактирајте не на: info@laktive.eu

Преземете ја брошурата

Содржината на овој веб-сајт ги претставува ставовите само на авторот и е негова единствена одговорност; таа не може да се смета дека ги одразува ставовите на Извршната агенција за Мали и Средни Претпријатија, или било кој друг орган на Европската унија. Европската комисија и Агенцијата не прифаќа никаква одговорност.

Авторско право на © 2021 Лактив(LAKtive) туризам - Празници за постари туристи на Европската езера во потрагата по релаксација, спорт и култура - Кредити: Линолмостудио : Linoolmostudio