laktive
laktive
laktive

RAZIŠČI PROJEKT

ProjektNAMEN.
Kreacija posebnega turističnega produkta usmerjenega na starejšo populacijo (starih nad 55 let) in potovanje v nizki/srednji turistični sezoni v majhne objezerske kraje.

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (World Tourism Organisation) je najbolj pomemben trend strategije 2020 povečanje števila starejših turistov. Segment odraslih nad 55 let bo prispeval k povečanju turističnih potovanj. Za ta segment ljudi so značilne obsežne izkušnje v turizmu, kar pomeni, da so tudi kot turisti bolj zahtevni. Radi potujejo v času izven visoke turistične sezone, saj so v večji meri upokojeni. Eden ključnih elementov tako iz perspektive turističnega sektorja kot tudi posameznega turista je, da se prebivalstvo stara, kar pomeni, da tudi v bodoče lahko pričakujemo, da bodo starejši vse bolj pogosti v ustvarjanju turističnih potovanj. To dejstvo je potrebno upoštevati tudi pri preoblikovanju turističnih produktov na posameznih destinacijah. Starejši imajo več prostega časa in zato tudi lažje potujejo. Potovanja vplivajo na fizično, mentalno in socialno blaginjo popotnikov. Iz zgoraj pojasnjenih razlogov, lahko pričakujemo, da bodo glavna starostna skupina popotnikov v 21. stoletju, starejši.

PAKET.
bo oblikovan za vsako destinacijo in temelji na osnovnem konceptu obogatenem z vzporednimi aktivnostmi.

Osnovni koncept je sledeč:
Organizacija 3-5 dnevnega programa za skupine, ki vključuje:
- Namestitev in transport na izbrani destinaciji.
- Vodeni obiski znamenitosti različnih tipov: kultura, zgodovina, folklora, narava, znanost, religija.
- Aktivnosti na jezerih (plovba z ladjami, veslanje in podobno) in ob jezerih (sprehodi).
- Udeležba na lokalnih dogodkih.
- Tečaji tujih jezikov.
- Medicinska oskrba, v kolikor je potrebna – to je posebna storitev, ki sicer ni predmet običajnih turističnih produktov. Ob upoštevanju posebnih potreb starejših turistov pa zelo pomemben del potovanja.
Vsaka destinacija bo pripravila osnovno ponudbo lokalnih znamenitosti in specialitet, ki jih ponuja.

PARTNERJI.
»LAKtive Tourism« projekt bo razvit v šestih mestih, ki ležijo ob lepih jezerih v petih evropskih državah: Italiji, Makedoniji, Sloveniji, Irski in Španiji.
Partnerstvo je oblikovano na evropski ravni mednarodnih projektov povezanih s promocijo in nadgradnjo posameznih partnerskih mest v kulturnem, socialnem, ekonomskem in okoljskem aspektu..

1) Občina Iseo, Italija – vodilni partner
2) Občina Bled, Slovenija
3) Občina Ohrid, Makedonija
4) Občina Manzanares el Real, Španijan
5) Leitrim County Council, Irska
6) Občina Candia Canavese, Italija
7) Društvo upokojencev Bled, Slovenia
8) VIS POJ, Ohrid – Makedonija (turistični operator v Ohridu)
9) Cooptur Sarl, Iseo – Italija (privatno MSP v turističnem sektorju)

CILJI
a) Vzpostaviti mehanizem izmenjave turistov med projektnimi partnerji »LAKtive Tourism« (LAKtive evropska mreža);
b) Povečati število starejših turistov med državami projekta »LAKtive Tourism« izven visoke turistične sezone. Projekt spodbuja potovanje v času nizke in srednje turistične sezone in na ta način prispeva k desezonalizaciji.

SPECIFIČNI CILJI PROJEKTA
Na podlagi zgoraj naštetih ciljev je glavni cilj projekta kreacija novega turističnega produkta, ki je usmerjen na starejšo populacijsko skupino (nad 55 let) in potuje v času nizke/srednje turistične sezone v majhne kraje ob jezerih. Z doseganjem cilja projekta »LAKtive Tourism« bomo dosegli naslednje rezultate:

1) Podaljšanje turistične sezone;
Po ocenah bi evropske države vključene v projekt »LAKtive Tourism« s potovanji starejših (ob vzporednih aktivnostih kot so možnost dialize, pohodniške poti za starejše in učenje tujih jezikov na fakultetah za starejše, sejmi, …) doprinesle do cca. 10 % večjega števila turistov na določeni destinaciji, in sicer pred in po glavni turistični sezoni. Koristi bodo imeli predvsem ponudniki turističnih storitev in turistični posredniki. Z analizo je bilo ugotovljeno, da je zasedenost turističnih kapacitet v času od januarja do maja in od septembra do decembra pod povprečjem.
Povečanje turističnega obiska v nizki in srednji sezoni bo zadovoljil potrebe malih in srednje velikih turističnih podjetij, saj bodo turisti s svojim razpršenim obiskom poskrbeli za bolj enakomerno razporejen dobiček tekom leta.
2) izboljšana turistična ponudba;
3) povečano število delovnih mest v turističnem sektorju;
4) izboljšanje zasedenosti namestitvenih kapacitet;
5) povečanje promocije kraja oz. destinacije, ki je primerna za ljudi, ki tudi na svojem dopustu iščejo zdravstveno oskrbo, naravo, kulturo in wellness;
6) povečanje promocije malih turističnih krajev; promocija turističnih potencialov in turistične ponudbe vseh projektnih partnerjev, še posebej pa krepitev turističnih tokov v času nizke/srednje sezone;
7) priprava koledarja dogodkov na evropski ravni;
8) povečanje zavedanja lokalnih skupnosti o pomembnosti zagotavljanja zdravstvene oskrbe in ohranjanja dobrega fizičnega in psihološkega stanja.

LAKtive Tourism poizkuša v času petnajstmesečnega projekta vzpostaviti trdno sodelovanje. Turistični produkt je lahko prenosljiv tudi v druge evropske objezerske kraje, kar pomeni da bodo imeli koristi od projekta tudi drugje po Evropi.

laktive

KONTAKTIRAJ NAS NA: info@laktive.eu

Naloži brošuro

Vsebina te spletne strani predstavlja stališča avtorja in je na lastno odgovornost. Spletna stran ne odraža stališč Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja ali katerihkoli drugih organov Evropske Unije. Evropska komisija in Agencija ne prevzemata nobenih odgovornosti.

Copyright © 2021 LAKtive Turism - Počitnice za starejše turiste na evropskih jezerih s poudarkom na sprostitvi, športu in kulturie - Credits: Linoolmostudio